PROIECT: "Spatiu rural romanesc intre identitate si globalizare - Valoarea potentialului resurselor umane din mediu rural si promovarea mobilitati ocupationale si geografice"

Achizitii echipamente

  Sat, 03 Mar 2012 17:51 |   Postat de: adminProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!"

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ


Societatea de Ajutorare ELEN, cu sediul în Alba Iulia, anunță demararea, în data de 18.03.2011, a următoarei achiziții prin procedura competitivă conform Instrucțiunii de achiziție nr. 26/E 6946/31.08.2010 – Anexa 1 aprobate de AM POSDRU:


"Achiziție echipamente, pachete software IT, servicii de întreținere și reparații de software, servicii de telefonie și de transmisie de date și furnizare materiale de birotică/papetărie" – CPV 30213100-6, 38652120-7, 30232110-8, 48517000-5, 72267000-4, 64210000-1, 19520000-7, 22612000-3, 22800000-8, 22852000-7, 30125110-5, 30192121-5, 30192920-6, 30197110-0, 30197210-1, 30197644-2, 30199230-1, 30199500-5.


Se vor achizitiona:

- 30 de seturi de echipamente (1 set: 1 videoproiector, 1 laptop, 1 multifunctional)

- 88 de infochioscuri

- 1 aplicaţie informatică necesară funcționării infochioscurilor - proiectare, dezvoltare, testare

- întreținere/actualizare până la 01.12.2013

- conectare infochioscuri la rețeaua de internet în 88 de locații

- servicii de telefonie fixă și mobilă

- materiale consumabile: bibliorafturi -1440 buc, dosar plastic cu şină şi găuri – 2240 buc, capse -1344 cutii, lipici stick – 448 buc, pix – 1344 buc, fluid corector - 448 buc, hârtie copiator A4 – 3584 topuri, hârtie color A3 – 96 topuri, folie plastic - 224 seturi ( a 100 de bucăți), toner negru (compatibil cu modelul de multifuncțional furnizat) – 416 buc, plicuri – 6400 buc, cilindrii pentru multifunctionale – 96 buc

Valoarea estimată a achiziției este de 2.238.597 lei.

Prezenta achiziție publică se lansează în cadrul proiectului "Spațiu rural românesc între identitate și globalizare – Valorificarea potențialului resurselor umane din mediul rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice", Contract de finanțare nr. POSDRU/83/5.2/S/48027. Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni (02.12.2010 – 01.12.2013) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!"

Informații despre POSDRU găsiți pe www.fseromania.ro.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cu prețul cel mai scăzut.


Data limită de depunere a ofertelor este: 29.03.2011, ora 10:00

Data de deschidere a ofertelor este: 29.03.2011, ora 12:00


Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul Societății de Ajutorare ELEN din Alba Iulia, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod postal 510104, județul Alba.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Societății de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, Str. Simion Bărrnuțiu, Nr. 17A, cod poștal 510104, Județul Alba.
Informații suplimentare privind achiziția publică se pot obține:

Patricia Sularia, Consilier juridic: office@elen-romania.ro

Telefon/Fax: 0258.81.80.27


www.elen-romania.ro.