PROIECT: "Spatiu rural romanesc intre identitate si globalizare - Valoarea potentialului resurselor umane din mediu rural si promovarea mobilitati ocupationale si geografice"

Achizitii servicii de închiriere autovehicule

  Sat, 03 Mar 2012 17:51 |   Postat de: adminProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!"ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ
Societatea de Ajutorare ELEN, cu sediul în Alba Iulia, anunță demararea, în data de 18.03.2011, a următoarei achiziții, prin procedura competitivă conform Instrucțiunii de achiziție nr. 26/E 6946/31.08.2010 – Anexa 1 aprobată de AM POSDRU:

"Servicii de închiriere autovehicule" – cod CPV 60171000-7

Se vor închiria 9 autovehicule de transport pentru derularea activităților prevăzute în cadrul proiectului “Spațiu rural românesc între identitate și globalizare – Valorificarea potențialului resurselor umane din mediul rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice”, Contract de finanțare nr. POSDRU/83/5.2/S/48027. Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni (02.12.2010 – 01.12.2013) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!".

Informatii despre POSDRU gasiti pe www.fseromania.ro.

Valoarea estimată a achiziției este de 769.200 lei.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cu prețul cel mai scăzut.


Data limită de depunere a ofertelor este: 29.03.2011, ora 10:00

Data de deschidere a ofertelor este: 29.03.2011, ora 14:00


Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul Societății de Ajutorare ELEN din Alba Iulia, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod postal 510104, județul Alba.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Societății de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, Str. Simion Bărrnuțiu, Nr. 17A, cod poștal 510104, Județul Alba.
Informații suplimentare privind achiziția publică se pot obține:

Patricia Sularia, Consilier juridic: office@elen-romania.ro

Telefon/Fax: 0258.81.80.27


www.elen-romania.ro.