PROIECT: "Spatiu rural romanesc intre identitate si globalizare - Valoarea potentialului resurselor umane din mediu rural si promovarea mobilitati ocupationale si geografice"

Achizitii materiale informative

  Sat, 03 Mar 2012 17:50 |   Postat de: adminProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!"ANUNȚ ACHIZIȚII PUBLICESocietatea de Ajutorare ELEN, cu sediul în Alba Iulia, anunță demararea, în data de 18.03.2011, a următoarei achiziții prin procedura competitivă conform Instrucțiunii de achiziție nr. 26/E 6946/31.08.2010 – Anexa 1 aprobate de AM POSDRU:

"Furnizare materiale informative și de promovare și produse pentru desfășurarea seminariilor" – CPV 39294100-0, 15321000-4, 15981200-0, 15981100-9, 15860000-4, 15840000-8, 15812000-3, 92210000-6Pentru realizarea activităților de informare și publicitate prevăzute în cadrul proiectului se vor achiziționa:

- Materiale informative și de promovare: pliant informativ – 92.400 bucăți, buletin informativ – 380.160 bucăți, mapă prezentare – 9.240 bucăți, banner – 88 bucăți, panou informativ – 88 bucăți, spot radio – 540 bucăți.

- Produse pentru desfășurarea a 1144 de seminarii

Valoarea estimată a achiziției este de 4.149.920 lei.

Prezenta achiziție publică se lansează în cadrul proiectului "Spațiu rural românesc între identitate și globalizare – Valorificarea potențialului resurselor umane din mediul rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice", Contract de finanțare nr. POSDRU/83/5.2/S/48027. Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni (02.12.2010 – 01.12.2013) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!"

Informații despre POSDRU găsiți pe www.fseromania.ro.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cu prețul cel mai scăzut.


Data limită de depunere a ofertelor este: 29.03.2011, ora 10:00

Data de deschidere a ofertelor este: 29.03.2011, ora 15:00


Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul Societății de Ajutorare ELEN din Alba Iulia, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod postal 510104, județul Alba.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Societății de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, Str. Simion Bărrnuțiu, Nr. 17A, cod poștal 510104, Județul Alba.
Informații suplimentare privind achiziția publică se pot obține:

Patricia Sularia, Consilier juridic: office@elen-romania.ro

Telefon/Fax: 0258.81.80.27


www.elen-romania.ro.