PROIECT: "Spatiu rural romanesc intre identitate si globalizare - Valoarea potentialului resurselor umane din mediu rural si promovarea mobilitati ocupationale si geografice"

Parteneri

  Sat, 07 Apr 2012 10:13 |   Postat de: adminPARTENERIAT

Societatea de Ajutorare ELEN implementează în parteneriat cu Asociaţia Comunelor din România şi S.C. IPEC S.A (furnizor autorizat de formare profesională) – proiectul ”Spațiu rural românesc între identitate și globalizare – Valorificarea potențialului resurselor umane din mediul rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice”, în cadrul Fondului Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proeictul a fost depus in cadrul Axei Prioritare 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă.

Lider de parteneriat: Societatea de Ajutorare ELEN

Parteneri:
- Asociatia Comunelor din Romania
- S.C. IPEC S.A.