PROIECT: "Spatiu rural romanesc intre identitate si globalizare - Valoarea potentialului resurselor umane din mediu rural si promovarea mobilitati ocupationale si geografice"

Newsletter

  Fri, 06 Apr 2012 17:48 |   Postat de: adminInvesteşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”


Alba Iulia, 28 decembrie 2010

Societatea de Ajutorare ELEN implementează în parteneriat cu Asociaţia Comunelor din România şi S.C. IPEC S.A (furnizor autorizat de formare profesională) – proiectul ”Spațiul rural românesc între identitate și globalizare – Valorificarea potențialului resurselor umane din mediul rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice”, în cadrul Fondului Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Durata proiectului este de 36 de luni, începând cu data de 2 decembrie 2010.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă valorificarea potențialului resurselor umane din mediul rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice a forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Sporirea nivelului de ocupare a forței de muncă din mediul rural în domeniile non – agricole și facilitarea integrării durabile pe piața muncii pentru persoanele inactive, ocupate în agricultura de subzistență și șomeri, prin furnizarea serviciilor de informare, consiliere și formare profesională;

2. Îmbunătățirea calității resurselor umane rezidente în zonele rurale;

3. Asigurarea sustenabilității pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole;

4. Promovarea adaptabilității și mobilității forței de muncă din mediul rural;

5. Îmbunătățirea capacității de integrare pe piața muncii și prelungirea vieții active;

6. Combaterea efectelor șomajului structural și reducerea ratei șomajului;

7. Asigurarea egalității de șanse pe piața muncii;

8. Reducerea disparităților regionale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.Proiectul va fi implementat în 88 localităţi rurale din judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sibiu şi Sălaj.

Rezultatele proiectului vor contribui la dezvoltarea capitalului uman din localitățile rurale selectate, la sporirea nivelului de ocupare a forței de muncă în domeniile non – agricole și la facilitarea integrării durabile pe piața muncii pentru grupul țintă. Astfel, la finalul proiectului se vor înregistra 2880 de participanți la cursuri de instruire, 7920 de persoane care vor beneficia de consiliere și orientare profesională, 882 de persoane care vor urma programe de formare profesională, 260 de persoane care și-au găsit un loc de muncă, 175 de persoane participante la activități de evaluare a învățarii non-formale anterioare și consiliați în vederea înregistrării ca persoană fizică autorizată, 90 de persoane care vor participa la schimburi de experiență.Pentru mai multe informaţii despre proiect

Persoana de contact: Cosmina Horvath – Responsabil informare si publicitate

Societatea de ajutorare “ELEN”

Alba Iulia, Str. Simion Bărnuțiu Nr. 17A, Tel/Fax: 0258.818.027; www.elen-romania.ro