PROIECT: "Spatiu rural romanesc intre identitate si globalizare - Valoarea potentialului resurselor umane din mediu rural si promovarea mobilitati ocupationale si geografice"

Prezentare Seminarii

  Sat, 03 Mar 2012 17:56 |   Postat de: admin
Seminariile școlare de orientare profesională


– activități de succes în cadrul proiectului –


Proiectul “Spaţiu rural românesc între identitate şi globalizare - Valorificarea potenţialului resurselor umane din mediu rural şi promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice” (care este finanțat în cadrul Axei Prioritare 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă) și-a început activitatea la data de 2 decembrie 2010.

Una dintre activitățile care s-au bucurat de un real succes este organizarea seminariilor școlare de orientare profesională în unitățile de învățământ din mediul rural.
În luna aprilie 2011 au debutat activitățile care au vizat seminariile școlare, o componentă extrem de importantă din cadrul proiectului, activități destinate tinerilor care actualmente se pregătesc pentru intrarea pe piața muncii.
Seminariile s-au desfășurat în cadrul a 29 localitati din aria de implementare a proiectului, beneficiarii fiind elevi din clase terminale din ciclul de învățământ gimnazial și liceal – elevi din clasele a opta, a douăsprezecea sau a treisprezecea.
Echipa de implementare a proiectului împreună cu experții locali au asigurat partea organizatorică a seminariilor, iar un sprijin important în desfășurarea evenimentelor a fost oferit, de asemenea, de directorii unităților de învățământ și diriginții claselor care au fost invitate să participe la activități.

Orientarea în carieră a reprezentat tematica generală a seminariilor, de aici decurgând și o serie de obiective specifice – participanții să aibă posibilitatea să:

- se cunoască mai bine, să-și identifice aptitudinile și abilitățile;

- ia decizii de viaţă şi profesionale potrivite caracteristicile personale;

- dobândească noi informaţii care să-i ajute să-și planifice dezvoltarea personală.

Elevilor de liceu li s-a oferit posibilitatea de a se înscrie în job-club-urile organizate la nivel local de fiecare dintre experții locali. Majoritatea celor care s-au înscris s-au arătat interesați de posibilitatea oferită în cadrul job-club-urilor de a veni în contact cu informații privind: oferte de studii și de cursuri de perfecționare, posibilități de angajare, deschiderea unor mici afaceri, continuarea studiilor.

“Alegerea profesiei”, “Importanța interviului pentru angajare”, “Caracteristicile investitorului de succes”, “Continuarea studiilor în spatiul Uniunii Europene”, au reprezentat doar câteva dintre tematicile care au trezit un deosebit interes în rândul participanților la seminariile școlare – elevi din mediul rural. Brainstormingul, conversația, prelegerea, exercițiile practice ș.a.m.d. au fost folosite constant de lectorii invitați să susțină seminariile, succesul fiind demonstrat de implicarea continua a participanților, dar și de răspunsurile oferite în chestionarele de feed-back.

Atât elevii cât și profesorii participanți au primit din partea organizatorilor diplome de participare.

Modul constructiv în care s-au desfășurat, până acum, aceste activități din cadrul proiectului, i-a determinat pe membrii echipei de implementare a proiectului să planifice în continuare astfel de acțiuni în unitățile școlare și liceale din mediul rural.


Seminariile de informare pentru adulți


– seminariile privind consilierea antreprenorială

Seminariile destinate adulților din comunele cuprinse în cadrul proiectului “Spaţiul rural românesc între identitate şi globalizare - Valorificarea potenţialului resurselor umane din mediu rural şi promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice” reprezintă un element deosebit de important în cadrul activităților din proiect. Consilierea antreprenorială a reprezentat una dintre temele majore care au fost abordate în cadrul acestor seminarii.

Conversația, brainstormingul, prelegerea, conversația, exercițiile practice ș.a.m.d. au fost folosite constant de lectorii invitați să susțină seminariile, succesul fiind demonstrat de implicarea continuă a participanților, dar și de discuțiile personalizate cu participanții, după seminarii.

Subiectele majore care au fost abordate în cadrul acestor tipuri de seminarii au fost legate de: succesul în afaceri, avantajele și dezavantajele demarării propriei afaceri, cum se realizează un plan de afaceri, ce presupune implementarea unui proiect etc. De asemenea, printre cele mai frecvente întrebări pe care participanții le-au adresat lectorilor, pot fi amintite următoarele: „Cum pot să realizez singur un plan de afaceri?”, „Cum pot să îmi dau seama dacă am simţul afacerilor?”, „Cum pot să dobândesc mai ușor cunoştinţele necesare întreţinerii unei afaceri?”, „Pe ce ar trebui să mă bazez dacă doresc să încep o afacere?” ș.a.m.d.

Alternativele pentru începerea unei afaceri (afacerea pe cont propriu, achiziționarea unei firme existente, achiziționarerea unei franchise) au fost și ele subiecte importante în cadrul seminariilor, subiecte pe care participanții au avut posibilitatea să le abordeze împreună cu lectorii. Totodată, un alt subiect important în cadrul întâlnirilor l-a reprezentat aspectul privind pașii importanți pe care un potential antreprenor ar trebui să-i facă înainte de demararea unei afaceri. Astfel, participanții au luat contact cu ce înseamnă, de exemplu, o prospectare de piață și care este rolul ei, ce presupune evaluarea preliminară a riscurilor financiare, cum trebuie abordat raportul cerere – ofertă, care este rolul capitalului ăn demararea unei afaceri ș.a.

Aceste tipuri de activități din cadrul proiectului “Spaţiul rural românesc între identitate şi globalizare - Valorificarea potenţialului resurselor umane din mediu rural şi promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice” vor continua și în următoarea perioadă, dorința membrilor echipei de implementare a proiectului fiind ca un număr cât mai mare de persoane din comunitățile rurale cuprinse în proiect, să beneficieze de posibilitatea de a participa la astfel de seminarii.