PROIECT: "Spatiu rural romanesc intre identitate si globalizare - Valoarea potentialului resurselor umane din mediu rural si promovarea mobilitati ocupationale si geografice"

Cursuri

  Sat, 03 Mar 2012 17:53 |   Postat de: adminIncepand de la jumatatea anilor ’90, educatia si formarea profesionala initiala sa aflat intrun proces continuu de reforma care a vizat modernizarea si o mai buna capacitate de raspuns la cerintele unei societati care a cunoscut schimbari majore la nivel economic si social.
O componenta importanta a acestor reforme se refera la continutul invatarii in formarea profesionala initiala si se bazeaza pe conceptul de ,,invatare pe tot parcursul vietii”: procesul incepe cu dezvoltarea calificarilor profesionale, apoi, pe baza standardelor de pregatire profesionala, se dezvolta curriculumul si, in final, in cadrul procesului de certificare, competentele (exprimate sub forma de descriptori de performanta in cadrul standardelor de pregatire profesionala) sunt evaluate cu ocazia examenului final. In formarea profesionala initiala, dezvoltarea calificarilor este organizata prin implicarea directa a partenerilor sociali relevanti. Deoarece calificarile nu mai sunt direct legate de tipul de furnizor (scoli sau furnizori privati) sau de tipul de formare (initiala sau continua), validarea acestora se afla in responsabilitatea Comitetelor Sectoriale 10 , care se infiinteaza treptat de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor care functioneaza ca Autoritate Nationala pentru Calificari. Acest proces urmareste cresterea coerentei intre formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Pana in prezent, standardele de pregatire profesionala pentru calificarile de nivel I, II si III, care pot fi obtinute prin sistemul IPT initial au fost reactualizate si sunt implementate la nivel national. Dezvoltarea metodologica si expertiza in ceea ce priveste dezvoltarea si validarea calificarilor obtinute in cadrul invatamantului profesional si tehnic au fost transferate la intreg sistemul de formare profesionala. In vederea cresterii calitatii educatiei si pe baza progresului obtinut in planificarea la nivel local si regional a ofertei de invatamant profesional si tehnic (PRAI si PLAI), incepand cu anul scolar 2006/2007 vor fi adoptate masuri de optimizare a retelei scolare din IPT. Activitatile implementate, pe langa cele destinate cresterii capacitatii de scolarizare in zonele rurale, au constat in dezvoltarea ofertelor de formare profesionala initiala si continua in zonele rurale, dezvoltarea capacitatii institutionale a unitatilor scolare din invatamantul profesional si tehnic in vederea asigurarii dimensiunii incluzive a educatiei si formarii pentru elevii cu cerinte educationale speciale.

Asigurarea calitatii este intro faza mai avansata in cazul invatamantului profesional si tehnic fata de celelalte componente ale sistemului educational. Acest proces a inceput mai devreme in cadrul proiectului Phare TVET si, drept urmare, este implementat un sistem de asigurare a calitatii, pe baza Cadrului Comun de Asigurare a Calitatii (CCAC) acceptat la nivel european. Experienta obtinuta a permis demararea implementarii instrumentelor de asigurare a calitatii din ITP la nivelul intregului sistem de formare profesionala. Rezultatele asteptate in urma deciziilor prezentate mai sus privesc imbunatatirea asigurarii calitatii in furnizarea ofertelor de educatie si formare profesionala initiala. Efectele acestora vor putea fi masurate incepand din iunie 2008, atunci cand primii absolventi de IPT vor intra pe piata muncii sau isi vor continua studiile.

In cazul invatamantului postliceal, actualul sistem de finantare nu asigura conditiile adecvate pentru dezvoltarea acestui tip de educatie in relatie cu nevoile pietei muncii si cu experienta UE in domeniu. In prezent, asa cum sa mentionat, companiile cofinanteaza invatamantul postliceal, avand in vedere nevoile lor specifice. Acest fapt ridica problema modului in care sunt abordate, intro maniera coerenta, nevoile pietei muncii in cadrul careia se manifesta o cerere ridicata pentru nivele intermediare de calificare, intre invatamantul liceal si invatamantul superior. Absenta unor strategii de dezvoltare a personalului in companii, in special in IMMuri, afecteaza, de asemenea, dezvoltarea acestui nivel de educatie.