PROIECT: "Spatiu rural romanesc intre identitate si globalizare - Valoarea potentialului resurselor umane din mediu rural si promovarea mobilitati ocupationale si geografice"

Activitati
Anul 1
1.Constituirea echipei de implementare a proiectului, a corpului de experti, a formatiilor de studiu in teren si a corpului de lectori colaboratori(Luna1-4).
2.Inchirierea spatiilor si vehiculelor(Luna1-2).
3.Achizitia de mobilier, aparatura, birotica, echipamente de calcul, echipamente periferice si server stocare baza de date(Luna1-3).
4.Implementarea managementului de calitate a proiectului (elaborarea si insusirea de catre echipa de proiect a unui set de proceduri interne care vor guverna implementarea proiectului)(Luna1-3).
5.Realizarea parteneriatelor cu furnizorii de informatii si culegerea acestora in formatul stabilit (stabilirea contactelor cu institutiile abilitate INS, ANOFM, Directii si Inspectorate, Consilii judetene si locale si culegerea de date necesare intocmirii strategiei integrate)(Luna1-4).
6.Proiectare, dezvoltare, testare, intretinere si actualizare aplicatie informatica (realizarea aplicatiei informatice care va fi utilizata pentru punerea la dispozitia publicului prin intermediul internetului si a infochioscurilor)(Luna1-12).
7.Realizarea strategiei integrate pe termen scurt, mediu si lung (elaborarea de catre lectori si echipa de proiect a unei strategii integrate privitoare la situatia actuala a resurselor umane din mediul rural, care va avea ca fundament colectarea si interpretarea datelor provenind de la institutiile abilitate si din studiul in teren realizat in cadrul proiectului)(Luna1-6).
8.Realizare studiu de teren (realizarea unui studiu, sondaj de opinie - complex asupra situatiei resurselor umane din comunele care constituie grupul tinta al proiectului)(Luna5-6).
9.Seminarii prezentare strategie integrata/studiu in teren (prezentarea catre opinia publica a strategiei integrate si a rezultatelor studiului in teren)(Luna6-7).
10.Promovarea proiectului si diseminarea informatiei (realizarea si distribuirea materialelor publicitare, aparitii in mass-media)(Luna1-12).
11.Activitate de informare continua a beneficiarilor(editarea si distribuirea gratuita a Buletinului Informativ in toate comunele componente ale grupului tinta)(Luna1-12).
12.Seminarii de prezentare a programelor de formare profesionala (prezentarea catre grupul tinta a cursurilor de formare profesionala care vor fi organizate in cadrul proiectului)(Luna7-12).
13.Seminarii destinate populatiei scolare si liceale din mediul rural(cu teme privind dezvoltarea personala si profesionala si infiintarea unei afaceri proprii)(Luna7-12).
14.Organizare si desfasurare campanii de informare si consiliere (informare cu privire la oportunitatile existente pe piata muncii)(Luna2-12.)
15.Organizarea si desfasurarea programelor de formare profesionala(Luna8-12).
16.Evaluarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale (Luna10-12).
17.Organizarea burselor de locuri de munca, job-cluburi si targuri de joburi(Luna8-12).
18.Organizarea seminariilor de consiliere antreprenoriala(Luna4-12).
19.Organizarea seminariilor de prezentare a posibilitatilor de finantare (Luna4-12).
20.Organizarea seminariilor in vederea combaterii muncii nedeclarate si respectarii diversitatii la locul de munca(Luna4-12).
21.Schimb de experienta si integrare bune practici pentru cei care au obtinut cele mai bune rezultate la FPC si viitorii intreprinzatori (Luna 11).
22.Audit (auditarea proiectului, de catre un auditor extern autorizat, in conformitate cu prevederile legale)(Luna4-12).
23.Monitorizare si evaluare (supravegherea activitatii in cadrul proiectului, urmarirea respectarii procedurilor de achizitie, monitorizarea desfasurarii activitatilor, supravegherea efectuarii platilor, efectuarea raportarilor catre Autoritatea Contractanta, evaluare interna a proiectului si a efectuarii inregistrarilor contabile)(Luna3-12). 24.Instruire in mestesuguri traditionale(Luna11-12).

Anul 2
1.Proiectare, realizare, dezvoltare, intretinere si actualizare aplicatie informatica(Luna1-12).
2.Promovarea proiectului si diseminarea informatiei(Luna1-12).3.Activitate de informare continua a beneficiarilor(Luna1-12).
4.Seminarii de prezentare a programelor de formare profesionala(Luna1-12).
5.Seminarii destinate populatiei scolare si liceale din mediul rural (Luna 1-12).
6.Organizare si desfasurare campanii de informare si consiliere(Luna1-12).
7.Organizarea si desfasurarea programelor de formare profesionala(Luna1-12).
8.Evaluarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale (Luna1-12).
9.Organizarea burselor de locuri de munca, job-cluburi si targuri de joburi (Luna1-12).
10.Organizarea seminariilor de consiliere antreprenoriala(incurajarea activitatilor agro-turistice)(Luna1-12).
11.Organizarea seminariilor de prezentare a posibilitatilor de finantare(Luna1-12).
12.Organizarea seminariilor in vederea combaterii muncii nedeclarate si respectarii diversitatii la locul de munca(Luna1-12).
13.Schimb de experienta si integrare bune practici pentru cei care au obtinut cele mai bune rezultate la FPC si viitori intreprinzatori(Luna11).
14.Audit(Luna1-12).
15.Monitorizare si evaluare(Luna1-12).

Anul 3
1.Proiectare, realizare, dezvoltare, intretinere si actualizare aplicatie informatica (Luna 1-12).
2.Promovarea proiectului si diseminarea informatiei(Luna1-12).
3.Activitate de informare continua a beneficiarilor(Luna1-12).
4.Seminarii de prezentare a programelor de formare profesionala(Luna1-6).
5.Seminarii destinate populatiei scolare si liceale din mediul rural(Luna1-6).
6.Organizare si desfasurare campanii de informare si consiliere(Luna1-12).
7.Organizarea si desfasurarea programelor de formare profesionala(Luna1-8).
8.Evaluarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale(Luna1-10).
9.Organizarea burselor de locuri de munca, job-cluburi si targuri de joburi(Luna1-11).
10.Organizarea seminariilor de consiliere antreprenoriala(Luna1-11).
11.Organizarea seminariilor de prezentare a posibilitatilor de finantare(Luna1-11).
12.Organizarea seminariilor in vederea combaterii muncii nedeclarate si respectarii diversitatii la locul de munca(Luna1-11).
13.Schimb de experienta si integrare bune practici pentru cei care au obtinut cele mai bune rezultate la FPC si viitori intreprinzatori(Luna12).
14.Suport pentru elaborarea si implementarea strategiilor integrate ale comunitatilor locale, si sprijin pentru corelarea acestora la nivel judetean si regional(Luna1-11).
15.Audit(Luna1-12).
16.Monitorizare si evaluare(Luna1-12).
17.Instruire in mestesuguri traditionale(Luna9-10).

Beneficiarii proiectului vor putea participa la urmatoarele programe integrate constituite din 2 sau mai multe activitati: Parteneri pentru un loc de munca mai bun-informare/cursuri de formare profesionala ; informare/participare seminarii/cursuri de formare profesionala ; Un loc de munca pentru fiecare-informare/participare seminarii/consiliere; Un nou inceput-informare/participare seminarii/cursuri de formare profesionala/participare la schimb de experienta ; Parteneri pentru afacerea ta-informare/activitati destinate intreprinzatorilor.

Ultimele Stiri
» Achizitie cazare
» Achiziții bonuri de combustibil
» Achizitii echipamente
» Achizitii servicii de închiriere autovehicule
» Achiziție expertiză contabilă
Popular
» Despre Elen
» Obiectivele Generale
» Achizitii cazare
» Contact