Meniu Principal

Achizitii

Obiectivele Generale

Obiectivele Specifice

Obiectivele Operationale

Autentificare

Utilizator:

Parola:


» Inregistrare
» Autentificare Grup Tinta

Sondaj

Care ar fi domeniul in care ati fi interesati sa urmati cursuri de formare profesionala?
Anunt Instruire in mestesuguri traditionale proiect ID 48027

  Fri, 15 Nov 2013 11:05 |   Postat de: adminProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – ”Investește în oameni!”

ANUNȚ ACHIZIȚIESocietatea de Ajutorare ELEN, cu sediul în Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, nr. 17A, județul Alba, fax 0372.877.088, tel. 0751.21.30.18, e-mail : office@elen-romania.ro, anunță efectuarea unui studiu de piață în vederea contractării serviciilor de instruire în meșteșuguri tradiționale în cadrul proiectului “Spațiu rural românesc între identitate și globalizare - Valorificarea potențialului resurselor umane din mediu rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice” ID proiect 48027.

Denumirea contractului :
”Instruire în meșteșuguri tradiționale”.
Obiectul contractului :Vor fi furnizate servicii de instruire în meșteșuguri tradiționale pentru 20 de membri ai grupului țintă al proiectului. Serviciile vor fi furnizate în mediul rural, în comuna de domiciliu a beneficiarilor – comuna Bistra, județul Alba. Durata activității de instruire va fi de 10 ore. Furnizorul serviciilor va asigura materialele necesare desfășurării instruirii.
Locul de prestare a serviciilor: comuna Bistra, județul Alba.
Denumirea contractului : Tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare si organizarea de evenimente.
Tipul contractului : contract de servicii.
Durata contractului : până la data de 30.11.2013.
Valoarea estimată a achiziției este de 3000 lei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cu prețul cel mai scăzut.
Data limită de depunere a ofertelor este: 22.11.2013, ora 16:00.

Ofertanții vor fi organizați ca persoană fizică organizată iar titularul acesteia va deține un document oficial de confirmare a abilității de a desfășura activitatea tradițională artizanală de țesut, brodat și cusut. Ofertele vor fi depuse la sediul Societății de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod poștal 510104, Județul Alba. Limba de redactare a ofertei va fi limba română. Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de minim 30 de zile de la data depunerii.

Prezenta achiziție se organizează în cadrul proiectului : “Spațiu rural românesc între identitate și globalizare - Valorificarea potențialului resurselor umane din mediu rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice”, Contract de finanțare nr. POSDRU/83/5.2/S/48027. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – ”Investește în oameni!”
Informații despre POSDRU găsiți pe www.fseromania.ro.

Informații despre POSDRU găsiți pe www.fseromania.ro.

Informații suplimentare privind achiziția publică se pot obține:
Covaciu Cosmin Adrian – manager de proiect: office@elen-romania.ro;
Tel. 0751.213.018; Fax: 0372.877.088
www.elen-romania.ro.

Data publicării: 15.11.2013