Meniu Principal

Achizitii

Obiectivele Generale

Obiectivele Specifice

Obiectivele Operationale

Autentificare

Utilizator:

Parola:


» Inregistrare
» Autentificare Grup Tinta

Sondaj

Care ar fi domeniul in care ati fi interesati sa urmati cursuri de formare profesionala?
Anunt achizitie servicii cazare proiect ID 48027

  Fri, 29 Apr 2011 10:54 |   Postat de: adminProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!"

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ


Societatea de Ajutorare ELEN, cu sediul în Alba Iulia, anunță demararea, în data de 29.04.2011, a următoarei achiziții, prin procedura competitivă conform Instrucțiunii de achiziție nr. 26/E 6946/31.08.2010 – Anexa 1 aprobate de AM POSDRU:

"Servicii de cazare" – CPV 55110000-4


Valoarea estimată a achiziției este de 314.100 lei.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de servicii de cazare în cadrul proiectului "Spațiu rural românesc între identitate și globalizare – Valorificarea potențialului resurselor umane din mediul rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice", Contract de finanțare nr. POSDRU/83/5.2/S/48027. Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni (02.12.2010 – 01.12.2013) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!"
Informații despre POSDRU găsiți pe www.fseromania.ro.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cu prețul cel mai scăzut.

Data limită de depunere a ofertelor este: 11.05.2011, ora 13:00

Data de deschidere a ofertelor este: 11.05.2011, ora 15:00

Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul Societății de Ajutorare ELEN din Alba Iulia, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 17A, cod postal 510104, județul Alba.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Societății de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, Str. Simion Bărrnuțiu, nr. 17A, cod poștal 510104, Județul Alba.

Informații suplimentare privind achiziția publică se pot obține:

Patricia Sularia, Consilier juridic: office@elen-romania.ro

Telefon/Fax: 0258.81.80.27

www.elen-romania.ro.

Data: 29.04.2011