Meniu Principal

Achizitii

Obiectivele Generale

Obiectivele Specifice

Obiectivele Operationale

Autentificare

Utilizator:

Parola:


» Inregistrare
» Autentificare Grup Tinta

Sondaj

Care ar fi domeniul in care ati fi interesati sa urmati cursuri de formare profesionala?
Anunt Achizitie Servicii Formare Profesionala Proiect 88061

  Tue, 09 Jul 2013 11:22 |   Postat de: adminProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – ”Investește în oameni!”

ANUNȚ ACHIZIȚIESocietatea de Ajutorare ELEN, cu sediul în Alba Iulia, anunță demararea, în data de 18.03.2013, a următoarei achiziții prin procedura conform Instrucțiunii 65/2013 – privind aplicarea ordinului nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structural, obiectivul “Convergență” publicat în Monitorul Oficial nr. 776/16.11.2012 :

Denumirea contractului :
”Servicii de formare profesională” cod CPV 80530000-8.
Obiectul contractului : În cadrul proiectului “Împreună pentru un viitor mai bun”, ID Proiect 88061 vor fi furnizate pentru 224 de membri ai grupului țintă servicii de formare profesională continuă acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări - cursuri de nivel 1 (360 de ore).
Locul de prestare a contractului : : în comunele Ștefan cel Mare, Vâlcelele și Tămădău din județul Călărași.
Denumirea contractului : Tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare si organizarea de evenimente.
Tipul contractului : contract de servicii.
Durata contractului : 5 luni, până la data de 31.12.2013.
Valoarea estimată a achiziției este de 343.284 lei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cu prețul cel mai scăzut.
Data limită de depunere a ofertelor este: 25.07.2013, ora 14:00

Ofertele complete și conforme documentației de atribuire vor fi depuse la sediul Societății de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod poștal 510104, Județul Alba. Limba de redactare a ofertei va fi limba română. Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de minim 90 de zile de la data depunerii.
Data de deschidere a ofertelor este: 25.07.2013, ora 15:00.
Documentația de atribuire poate fi ridicată de la sediul Societății de Ajutorare ELEN din Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod postal 510104, județul Alba.

Prezenta achiziție publică se efectuează în cadrul proiectului “Împreună pentru un viitor mai bun”, Contract de finanțare nr. POSDRU/83/5.2/G/88061. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – ”Investește în oameni!”
Informații despre POSDRU găsiți pe www.fseromania.ro.

Informații suplimentare privind achiziția publică se pot obține:
Andrei Viorel Stan – manager de proiect: office@elen-romania.ro;
Fax: 0372.877.088
www.elen-romania.ro.

Data publicării: 19.07.2013