Meniu Principal

Achizitii

Obiectivele Generale

Obiectivele Specifice

Obiectivele Operationale

Autentificare

Utilizator:

Parola:


» Inregistrare
» Autentificare Grup Tinta

Sondaj

Care ar fi domeniul in care ati fi interesati sa urmati cursuri de formare profesionala?
Anunt Achizitie materiale informative Proiect ID 88061

  Mon, 18 Mar 2013 09:38 |   Postat de: adminProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – ”Investește în oameni!”

ANUNȚ ACHIZIȚIESocietatea de Ajutorare ELEN, cu sediul în Alba Iulia, anunță demararea, în data de 18.03.2013, a următoarei achiziții prin procedura conform Instrucțiunii 65/2013 – privind aplicarea ordinului nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structural, obiectivul “Convergență” publicat în Monitorul Oficial nr. 776/16.11.2012 :

Denumirea contractului :
”Tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare si organizarea de evenimente” cod CPV 39294100-0 Produse informative şi de promovare; 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii.
Obiectul contractului : Pentru realizarea activităților de informare și publicitate prevăzute în cadrul proiectului se vor achiziționa:
- Servicii de tipărire: 8800 exemplare de Buletin informativ (11 apariții); 800 de mape de prezentare; 1 panou informativ.
- Produse pentru organizarea a 10 seminarii de informare/conștientizare și 4 târguri de locuri de muncă.
- Publicare 2 articole de presă.
Locul de prestare a contractului : sediul Societății de Ajutorare Elen situat în Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, nr. 17A, județul Alba.
Denumirea contractului : Tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare si organizarea de evenimente.
Tipul contractului : contract de furnizare.
Durata contractului : 10 luni, până la data de 28.02.2014.
Valoarea estimată a achiziției este de 117.000 lei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cu prețul cel mai scăzut.
Data limită de depunere a ofertelor este: 29.03.2013, ora 15:00.

Ofertele complete și conforme documentației de atribuire vor fi depuse la sediul Societății de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod poștal 510104, Județul Alba. Limba de redactare a ofertei va fi limba română. Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de minim 90 de zile de la data depunerii.
Data de deschidere a ofertelor este: 29.03.2013, ora 16:00.
Documentația de atribuire poate fi ridicată de la sediul Societății de Ajutorare ELEN din Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod postal 510104, județul Alba.

Prezenta achiziție publică se efectuează în cadrul proiectului “Împreună pentru un viitor mai bun”, Contract de finanțare nr. POSDRU/83/5.2/G/88061. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – ”Investește în oameni!”
Informații despre POSDRU găsiți pe www.fseromania.ro.

Informații suplimentare privind achiziția publică se pot obține:
Andrei Viorel Stan – manager de proiect: office@elen-romania.ro;
Fax: 0372.877.088
www.elen-romania.ro.

Data publicării: 18.03.2013