Meniu Principal

Achizitii

Obiectivele Generale

Obiectivele Specifice

Obiectivele Operationale

Autentificare

Utilizator:

Parola:


» Inregistrare
» Autentificare Grup Tinta

Sondaj

Care ar fi domeniul in care ati fi interesati sa urmati cursuri de formare profesionala?
Anunt Achizitie audit financiar proiect ID 86948

  Fri, 13 Jan 2012 09:25 |   Postat de: adminProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – ”Investește în oameni!”

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂSocietatea de Ajutorare ELEN, cu sediul în Alba Iulia, anunță demararea, în data de 13.01.2012, a următoarei achiziții prin procedura competitivă conform Instrucțiunii de achiziție nr. 26/E 6946/31.08.2010 – Anexa 1 aprobate de AM POSDRU:
           „Achizitie servicii de auditare financiară” – cod CPV 79212100-4

Valoarea estimată a achiziției este de 19.100 lei fără TVA.
Obiectul contractului este achiziționarea serviciilor de audit financiar extern, pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului proiectului “Cu toții avem dreptul la o pregătire adecvată”, ID PROIECT 86948 Contract de finanțare nr. POSDRU/110/5.2/G/86948. Proiectul se derulează pe o perioadă de 12 de luni (03.01.2012.-02.01.2013) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investește în oameni!”
Informații despre POSDRU găsiți pe www.fseromania.ro.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este: oferta cu prețul cel mai scăzut.
Data limită de depunere a ofertelor este: 20.01.2012, ora 10:00
Data de deschidere a ofertelor este: 20.01.2012, ora 13:00
           Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul Societății de Ajutorare ELEN din Alba Iulia, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod postal 510104, județul Alba.
Ofertele complete vor fi depuse la sediul Societății de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod poștal 510104, Județul Alba.

Informații suplimentare privind achiziția publică se pot obține:
Patricia Sularia, Consilier juridic: office@elen-romania.ro
Telefon/Fax: 0258.81.80.27: www.elen-romania.ro


Data publicării: 13.01.2012