Meniu Principal

Achizitii

Obiectivele Generale

Obiectivele Specifice

Obiectivele Operationale

Autentificare

Utilizator:

Parola:


» Inregistrare
» Autentificare Grup Tinta

Sondaj

Care ar fi domeniul in care ati fi interesati sa urmati cursuri de formare profesionala?
Anunt Servicii de inchiriere autovehicule 48027

  Fri, 25 Jan 2013 09:17 |   Postat de: adminProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 — "Investeşte în oameni!"
ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ,
Societatea de Ajutorare ELEN , cu sediul in Alba Iulia, anunţă demararea, in data de 18.03.2011, a următoarei achiziţii, prin procedura competitivă conform Instrucţiunii de achiziţie nr. 26/E 6946/31.08.2010 — Anexa 1 aprobată de AM POSDRU:
                    „Servicii de inchiriere autovehicule" — cod CPV 60171000-7
Se vor inchiria 9 autovehicule de transport pentru derularea activiăţilor prevăzute în cadrul proiectului "Spaţiu rural românesc intre identitate şi globalizare — Valorificarea potenţialului resurselor umane din mediul rural şi promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice", Contract de finanţare nr. POSDRU/8315.2/S/480274 Projectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni (02.12.2010 01.12.2013) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Opelaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 — "Investeşte in oameni!".
Informatii despre POSDRU gasiti pe www.fseromania.ro.
Valoarea estimată a achiziţiei este de 769.200 lei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigâtoare: oferta cu preţul cel mai scăzut .
Data limită de depunere a ofertelor este: 29.03.2011, ora 10:00
Data de deschidere a ofertelor este: 29.032011. ora 14:00
Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de la sediul Societăţii de Ajutorare ELEN din Alba Iulia, Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 17A, cod postal 510104, judeţul Alba.
Ofertele complete vor fi depuse la sediul Societăţii de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 17A, cod poştal 510104, Judeţul Alba.
Informaţii suplimentare privind achiziţia publică se pot obtine:
Patricia Sulaiia, Consilier juridic: office@elen-romania.ro  
Telefon/Fax: 0258.81.80.27
www.elen-romania.ro