Meniu Principal

Achizitii

Obiectivele Generale

Obiectivele Specifice

Obiectivele Operationale

Autentificare

Utilizator:

Parola:


» Inregistrare
» Autentificare Grup Tinta

Sondaj

Care ar fi domeniul in care ati fi interesati sa urmati cursuri de formare profesionala?
Anunt Achizitie materiale informative si organizare evenimente - Proiect ID 86948

  Wed, 29 Feb 2012 09:20 |   Postat de: adminProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 – ”Investește în oameni!”

ANUNȚ ACHIZIȚII PUBLICE

Societatea de Ajutorare ELEN, cu sediul în Alba Iulia,  anunță demararea, în data de 29.02.2012, a următoarei achiziții prin procedura competitivă conform Instrucțiunii de achiziție nr. 26/E 6946/31.08.2010 – Anexa 1 aprobate de AM POSDRU:
”Tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare  si organizarea de evenimente” cod CPV 39294100-0  Produse informative şi de promovare; 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii.

Pentru realizarea activităților de informare și publicitate prevăzute în cadrul proiectului se vor achiziționa:
Buletin informative 8800, Mapă prezentare 800, Halate/salopete de promovare 400, Panou informative 1; Servicii/Materiale necesare desfășurării seminariilor 10; Servicii/Materiale necesare desfășurării târgurilor de locuri de muncă 4.
Valoarea estimatăa achiziției este de 205.950 lei.

Prezenta achiziție publică se lansează în cadrul proiectului “Cu toții avem dreptul la o pregătire adecvată”, Contract de finanțare nr. POSDRU/83/5.2/G/86948. Proiectul se derulează pe o perioadă de 12 luni (03.01.2012 – 03.01.2013) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 – ”Investește în oameni!”

Informații despre POSDRU găsiți pe www.fseromania.ro.
Criteriul aplicatpentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cu prețul cel mai scăzut.
Data limită de depunere a ofertelor este:13.03.2012, ora 10:00
Data de deschidere a ofertelor este: 13.03.2012, ora 12:00
Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul Societății de Ajutorare ELEN din Alba Iulia, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 17A, cod postal 510104, județul Alba.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Societății de Ajutorare ELEN: Alba Iulia, Str. Simion Bărrnuțiu, Nr. 17A, cod poștal 510104, Județul Alba.


Informații suplimentare privind achiziția publică se pot obține:


Benga Emil Gabriel – reprezentatnt legal: office@elen-romania.ro


Telefon/Fax: 0258.81.80.27


www.elen-romania.ro.

Data publicări: 29.02.2012